TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Eparhija šabačka – Arambašića kuća
Eparhija šabačka – Arambašića kuća

Zgradu, u ulici Karađorđeva br. 13 je podigao za svoje potrebe poznati šabački trgovac Đoka Arambašić krajem 19. veka. Zajedno sa Krsmanovića kućom bila je dominantna u ovom delu grada, nekada poznatom kao Velika pijaca. U prvom svetskom ratu je doživela stravično stradanje. U prizemnom delu, levo i desno od centralnog ulaza je po jedan lokal namenjen trgovini. Takva namena je zadržana i posle Drugog svetskog rata.

U novije vreme zgrada je pripala Šabačkoj eparhiji. Reprezentativna spratna građevina sazidana je u neorenesansnom stilu. Ima veliki timpanon iznad široko shvaćenog rizalita koji dominira centralnim delom zdanja i na kome se ističe konzolno postavljen balkon sa ogradom od balustera. Natprozorni timpanoni, kao i centralni, ukrašeni su dekorativnom plastikom floralne inspiracije i inicijalima “Đ.A.”, izvedenim u štuku. Iznad timpanona, u vrhu atike, postavljene su dve slobodne alegorijske skulpture zanata. Zgrada je skoro u celosti sačuvala prvobitni izgled, uglavnom spratnog dela.

Adresa: Karađorđeva 3

.

2 years ago / No Comments