TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Zeleni venac
Zeleni venac

Na Svetog Savu 1880. godine u prostorijama osnovne škole koja je bila u crkvenom dvorištu, Filip Mitrović je sa nekolicinom prijatelja osnovao Fond siromašnih učenika osnovnih škola i priložio 6.000 dukata. Nedugo zatim. sačinio je testament kojim je sav svoj imetak zaveštao Fondu, ne znajući da će njegovu suprugu i njega šest godina kasnije razbojnici ubiti na spavanju. Uprkos tome, Fond je uspešno živeo do polovine 20. veka. U vreme osnivanja ima je više značajnih priložnika, uglavnom viđenih građana Šapca, a pojedini su i svoje kuće i imanja zaveštali Fondu, iz kojeg je dva puta godišnje, 1. septembra i uz Vrbicu, odeću i obuću dobijalao 100 do 150 učenika.

Uprava Fonda je odlučila da tamo gde su bili dućani Filipa Mitrovića i Spužića hotel Zeleni venac, takođe zaveštan Fondu i srušen krajem 19. veka, podigne Dom fonda siromašnih učenika osnovnih škola. Kamen temeljac postavljen je 1931. godine, a dvospratno zadanje je dobilo naziv Zeleni venac. Dobar deo zgrade dat je odmah u zakup i odatle su pristizala sredstva koja su punila Fond.

Osim hotelom, Fond je nakon Drugog svetskog rata raspolagao sa još dve kuće i jednim placem u gradu. Početkom šezdesetih godina prošlog veka hotel je dat na korišćenje Ugostiteljskom preduzeću “Sava”, a početkom 21. veka prodat je u privatno vlasništvo.
Zgrada „Zeleni venac“ izvedena je prema projektu arhitekte Milana Minića. Poseduje stilske karakteristike nacionalnog stila akademske arhitekture i umerenog modernizma i predstavlja jedan od ključnih spomenika javne arhitekture Šapca između dva rata.

9 months ago / No Comments