TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Manastir Radovašnica

Izvor: printscreen

Manastir Radovašnica

Manastir Radovašnica se nalazi na severnim obronicima planine Cer oko 23 km od Šapca. Tačnije,  ispod vrha Kosanin grad, na oko 300 m nadmorske visine. Manastir je okružen hrastovom šumom. Prvi put se pominje u turskim popisima iz 1600. godine i to pod imenom Kosanik. Manastir je sagrađen pre dolaska Turaka i zadužbina je kralja Dragutina Nemanjića ili nekog od njegovih velmoža.

U starim zapisima manastir se naziva Hram svetog Arhangela Mihaila i Gavrila na reci Radovašnici. Crkva se spominje prvi put 1541. godine. Za vreme Turaka je više puta paljena. Manastir je delio sudbinu naroda, tako da je pored paljenja i rušenja koja je doživljavao u vreme najezde Turaka, rušen i paljen i u Prvom svetskom ratu.

Rаdovаšnicа je, kroz svoju istorijsku misiju, imаlа ulogu prosvetiteljа, čuvаrа predаnjа i ovde pohrаnjenih svetinjа, zbrinjаvаlа izbeglice, rаtnike i rаnjenike, pomаgаlа u podizаnju i obnovi drugih mаnаstirа i crkаvа.

Poslednji put je obnovljena 1929. godine. Nemci su dinamitom potpuno razorili manastir oktobra 1941. godine, tokom kaznene ekspedicije. Manja arheološka istraživanja izvršena su 1991. godine. Od crkve su preostali zidovi visine 0,5 do 1,5m. Crkva je bila zidana od lomljenog kamena i opeke. Starija grđevina je bila trikonhalna crkva sa kubetom nad naosom i polukružnom oltarskom apsidom. Unutrašnjost je sa dva para pilastara bila podeljena na tri traveja. Delovi stare arhitektonske plastike su sačuvani samo u fragmentima. Prva crkva je verovatno bila sagređena u prvoj polovini 15. veka.

Rekonstrukcija stare crkve manastirskog kompleksa u Radovašnici počela je u aprilu 2011. godine. Ktitor obnovljenog zdanja je sestra Milica Abt. Novija crkva je izdužene osnove, predstavlja jednobrodnu crkvu sa pripratom i kubetom nad naosom, čija je unutrašnjost pilastrima podeljena na tri traveja. Zbog prepravki na izgledu crkve zapadni travej je nešto uži od centralnog. U blizini crkve postoje jedva vidljivi ostaci starih konaka.

Uslov za obnovu od strane Zavoda za zaštitu spomenika je bio da crkva poprimi prvobitan izgled, ali su joj dozvolili da upotrebi najsavremenije materijale i tehnologije, pa je u enterijer uvedena struja, kao i podno grejanje. Zidovi su debeli 88cm, u unutrašnjosti je opeka, koja je najpogodnija za živopisanje, između je najsavremenija izolacija, a spoljašnjost je od bukovičkog granita. Prozori i vrata su urađeni od punog hrastovog drveta, dok će ikonostas i ostali crkveni mobilijar biti urađeni ručno u mermeru. Jedan deo crkve je već oslikan, a postavljen je i podni mozaik od mermera i granita.  Crkvu je projektovala arhitekta Nada Jovičić.

Interesantno je da je u celo zdanje uklopljeno oko 9.000 komada kamena, a po uzoru na gradnju Ljubostinje i kneginju Milicu, svaki kamen je nekome namenjen.

Izvor fotografije

  • Manastira-Radovasnica-2: printscreen
  • 540373_685982621510009_7043014566917556055_n: printscreen
  • Manastira-Radovasnica: printscreen
  • 1374134957manastir_radovasnica_3 (1): printscreen
  • Manastir-RADOVASNICA-osvestan-foto-B.Backovic-220: printscreen
  • Manastir-RADOVASNICA-osvestan-foto-B.Backovic-372: printscreen

6 years ago / No Comments