TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Crkva Preobraženja u Krivaji

Izvor: printscreen

Crkva Preobraženja u Krivaji

Crkva posvećena Preobraženju smeštena je u živopisnoj dolini središnjeg dela sela Krivaje. Od 16. do 18. veka crkva je bila deo manastira po imenu Krivojnik Dobrinje. Svoj današnji izgled crkva dobija 1790. godine kada se vrše obimni radovi na njoj zahvaljujući ktitorstvu viđenih ljudi ovog kraja, između kojih se izdvaja oberknez Ranko Lazarević. Potpis Mihaila Petrovića, glavnog majstora, je sačuvan na časnoj trpezi.

Crkva ima trikonhalnu osnovu sa prostranom oltarskom apsidom, pripratom i karakterističnim polukružnim drvenim tremom na zapadnoj strani koji je naknadno pridodat. Tri kupole dominiraju spolja: centralna i dve bočne koje se nalaze iznad pevničkih apsida. Spoljašnji zidovi su jednostano malterisani, bez ukrasa, okrečeni u belo. Pored drvenog trema, koji je neosporno remek delo narodnog neimara, pažnju privlače i dva portala na zapadnoj strani građevine (jedan koji vodi u trem a drugi u glavnu građevinu), delo istih majstora koji su trem realizovali.

Izvor fotografije

  • 1462934_512724768835796_159451313_n (1): printscreen
  • 10805711_709669085808029_6098071906961693744_n: printscreen
  • 1982332_584249281683344_6486544311475627510_n: printscreen
  • k: printscreen
  • 1512816_584249165016689_8817263678088713695_n: printscreen
  • 10170824_709669029141368_1467250595157127149_n: printscreen

6 years ago / No Comments