TOŠabac!

Kontaktirajte nas
Mural „Dobro temperovani klavir“

Izvor: printscreen

Mural „Dobro temperovani klavir“

Činjenica da je Šabac verovatno prvi grad Kneževine Srbije u koji je iz Austrijskog carstva stigao klavir, umnogome je definisala formalni pristup kompoziciji murala. Naravno, dodatni motiv za ovakvo rešenje je i nerazdvojna ambijentalna celina objekta pored kojeg mural treba da se nalazi, a to je zgrada Muzičke škole ”Mihailo Vukdragović” (Masarikova ulica br. 35). Ovaj mural nosi simptomatičan naziv – „Dobro temperovani klavir“.

Prepoznatljive konture klavira, notni zapis na poderanoj poleđini bar -koda kao simbola potrošačkog društva, ali najviše sam lik Johana Sebastijana Baha koji „proviruje“ iza notnog zapisa kao da opominjuće posmatra, pre svega učenike i profesore same muzičke škole. Zajedno šalju složenu i značajnu poruku svakom posmatraču koji pred ovim muralom zastane. Ta poruka glasi da treba menjati odnos društva prema umetnosti i duhovnost upravo da bismo dali šansu kulturi da nas sve učini boljim ljudima.

Autor murala je Zvonko Petrović.

Mural je nastao kroz projekat “Muralizacija” udruženja “Holodrom” . On  podrazumeva oslikavanje javnih fasada u cilju planskog oplemenjivanja urbane sredine i samim tim podizanja estetske i kulturne svesti kod građana. Ovakav vid umetničkog delovanja u javnom prostoru ponudio bi nov, prepoznatljiv izgled grada Šapca, doprineo njegovom brendiranju i razvoju kulturnog turizma.

Izvor fotografije

  • m1: printscreen
  • m1a: printscreen
  • m1: printscreen
  • 14087001761: printscreen

6 years ago / No Comments