TOŠabac!

Kontaktirajte nas
63. Oktobarski salon
63. Oktobarski salon

63. Oktobarski salon, koji se ove godine bavi temom „Grad i sećanje“, biće otvoren u četvrtak, 31. oktobra, u 19 časova u Narodnom muzeju Šabac.

Oktobarski salon u Šapcu ustanovljen je 1954. godine, kada su Stevan Antonijević i Igor Belohlavek okupili grupu šabačkih umetnika koja je trebalo da svake godine organizuje izložbu na kojoj bi bila prikazana njihova produkcija u poslednjih godinu dana. Vremenom, koncept izložbe se menjao i uključivao i umetnike koji nisu bili vezani za Šabac. Salon je, do svog poslednjeg izdanja prošle godine, priređivan kao žirirana izložba, sačinjena od odabranih umetničkih radova pristiglih na konkurs bez tematskog okvira.


Ovogodišnji, 63. Oktobarski salon transformisan je u skladu sa idejom o potrebi izdvajanja određenih fenomena u savremenoj umetnosti i njihovog dubljeg tumačenja i analize, te je Oktobarski salon koncipiran kao selekcionisana tematska izložba, uz kustosko rukovođenje. Kustosi izložbe, istoričari umetnosti Nela Tonković i
Filip Kovačević, pozvali su jedanaestoro umetnika u čijem dosadašnjem radu su vidljivi odrazi teme Salona: „Grad i sećanje“. Imajući na umu da je Salon osnovan kao izložba šabačkih umetnika, kustosi su odabrali šestoro umetnika čiji rad je vezan za Šabac i petoro sa scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, kako bi prikazali na koje sve naćine savremena umetnost u našoj sredini tretira temu odnosa grada i sećanja.
Izložbu će otvoriti Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca.


Umetnici koji ove godine učestvuju na Salonu su: umetnički par diSTRUKTURA, Ivana Ivković, Miloš Janković, Goranka Matić, Vladimir Miladinović, Brana Nikolić, Zvonko Petrović, Bojan Radojčić, Ivan Stanić, Tatjana Todorović i Saša Tkačenko.
Narodni muzej Šabac ove godine prvi put učestvuje u produkciji radova za Oktobarski salon, imajući u vidu da je njegova tema pogodna za nastanak site specific radova, te su tako Ivana Ivković, Zvonko Petrović, Ivan Stanić i Saša Tkačenko proizveli u potpunosti nove radove za ovu izložbu.
Takođe, ovo je prva godina saradnje sa Kolekcijom Oktobarskog salona Kulturnog centra Beograda, zahvaljujući kojoj je u selekciju ovogodišnjeg Salona uvršten rad Goranke Matić, koji je vlasništvo Kolekcije OS.
63. Oktobarski salon: „Grad i sećanje“ biće otvoren do 30. novembra 2019. godine.

Izvor: Narodni muzej Šabac

2 years ago / No Comments