Туристичка организација града Шапца
LAT

Ђаковића кућа у Накучанима

У селу Накучани, у Стројића мали, на брду званом Царић, налази се комплетно сачувано поцерско сеоско домаћинство из 19. века, кога чини 9 аутентичних, готово већ заборављених објеката, под називом ”окућница Ђаковића”.

У дворишту се налазе две куће за становање, кућа шеперуша, качара, амбар, млекар, вајат, чардак, хлебна пећ, пушница, бунар, пивница са подрумом и наслоном, полубрвнара — получатмара и штала. Најстарији објекат је полубрвнара — получатмара, коју су градили мајстори Осаћани средином XИX века (1840 — 1850). Кућа шеперуша, изграђена од шепера (чатме), подигнута је крајем XИX века. Ова стара кућа са окућницом, старином је припадала породици Ђаковић (која се помиње у попису из 1863. године) а затим је постала власништво породице Грујић. Евидентирана је као непокретно културно добро, које је стављено под заштиту 2006. године.

Ова окућница је  вредно дело људских руку, које се одликује скромношћу, складношћу и одмереношћу, остављајући утисак да је стварана према природи и скромним потребама човека. Ту се осећа чедност, ненаметљивост у архитектонском изразу, без жеље за кићењем, доминацијом, репрезентацијом. Она је резултат природе, климе, расположивог материјала, начина породичног живота, градитељске традиције, историјских збивања и других фактора. Сачуване грађевине имају различите намене, због чега су и различитог облика и величине.Прва фаза реконструкције завршена је половином 2007. године.