Turistička organizacija grada Šapca
EN SR

Dobro temperovani klavir

Činjenica da je Šabac verovatno prvi grad Kneževine Srbije u koji je iz Austrijskog carstva stigao klavir, umnogome je definisala formalni pristup kompoziciji murala. Naravno, dodatni motiv za ovakvo rešenje je i nerazdvojna ambijentalna celina objekta pored kojeg mural treba da se nalazi, a to je zgrada Muzičke škole “Mihailo Vukdragović“. Ovaj mural nosi simptomatičan naziv – „Dobro temperovani klavir“.

Prepoznatljive konture klavira, notni zapis na poderanoj poleđini bar-koda kao simbola potrošačkog društva, ali najviše sam lik Johana Sebastijana Baha koji „proviruje“ iza notnog zapisa kao da opominjuće posmatra, pre svega učenike i profesore same muzičke škole. Zajedno šalju složenu i značajnu poruku svakom posmatraču koji pred ovim muralom zastane. Ta poruka glasi da treba menjati odnos društva prema umetnosti i duhovnost upravo da bismo dali šansu kulturi da nas sve  učini boljim ljudima.

Autor murala je Zvonko Petrović.