Turistička organizacija grada Šapca
EN SR

Godišnja doba

Inspiracija za likovno rešenje murala “Godišnja doba“ nastala je pri samom pogledu na park i travnate površine ispred zida, u ulici Laze Lazarevića broj 7. To je nametnulo opšti izgled rešenja i kolorit koji je zastupljen. Vibriranje tonova u bojenim površinama predstavlja prolazak svetlosti kroz lišće. Ovu apstraktnu horizontalnu kompoziciju, na kojoj je zapravo dominantan čist likovni jezik, „presecaju“ vertikalne ljudske figure, kao senke u različitim položajima i pokretima. One upućuju na prisustvo čoveka u uslovima urbanog okruženja u kojem živimo.

Autor murala je Dragiša Marinković.