Туристичка организација града Шапца
LAT

Илузија

Пројекат “Илузија“, а заједно са њим и ово решење за мурал, представља једну врсту ликовног експеримента на пољу илузионистичког сликарства, али и трансформација сложених облика са њиховим свођењем на најосновније форме. Користећи се архитектуром дела града који окружује зграду, настојало се да се ти елементи искористе у циљу стварања једног новог и оригиналног ликовног дела које ће се уклопити у постојећи амбијент. Цртеж је сведен на правилне геометријске облике, првенствено правоугаоник и квадрат, а боје које су коришћене такође се могу пронаћи у непосредној околини. Мурал се налази у улици Стојана Новаковића број 2.

Аутор мурала је Небојша Милутиновић.