Turistička organizacija grada Šapca
EN SR

Pobeda

Mural „Pobeda“ nastao je kao kritički otklon od aktuelne situacije u kulturi i umetnosti, koja je postala angažovana, primenjena, komercijalna i sl. Mural u tom smislu demonstrira intimistički pristip i slikarstvu, tim pre što je u pitanju jedna monumentalna kompozicija u javnom prostoru.

Jedna od važnih klarakteristika ovakvog rešenja je vizuelna igra koja se uspostavlja prilikom njegovog sagledavanja. Monumentalna forma unutar kompozicije sagledava se sa veće udaljenosti, dok se prilazi muralu duž ulice, da bi se svi sitni detalji  otkrivali posmatraču tokom njegovog približavnja muralu. Ovaj mural se nalazi u uluci Milorada Šapčanina br. 2.

U ovoj konkretnoj situaciji pešačka staza vodi direktno do zida, čime se uspostavlja najneposrednija interakcija između posmatrača/prolaznika i umetničkog dela. Takođe, izraziti kolorit murala ima za cilj da aktivira i oplemeni prilično oronuli ambijent okolne arhitekture.  

Autor je Jasna Damnjanović.