Turistička organizacija grada Šapca
EN SR

Prva narodna apoteka

Namenski projektovana i građena zgrada za potrebe apoteke i stanovanje vlasnika. Nalazi se u Gospodar Jevremovoj ulici.  Danas je u celom objektu smeštena apotekarska ustanova. Zidana je za apotekara Iliju Rankovića, a po projektu arh. Al eksandra Jankovića, čiji se potpis nalazi na originalnoj dokumentaciji iz 1928. godine.

Projektovana da služi kao apoteka, ona je za svoje vreme postigla visoke standarde za tu namenu. Posebno je zanimljiva unutrašnja organizacija prostora prizemnog dela, gde je smešten prostor za izdavanje lekova sa mecaninom iznad. U podrumskom delu su pomoćne prostorije, kao i bunar za čuvanje fosfora. Prizemni deo pored apoteke ima laboratoriju, kancelariju i magacinski prostor. Spratni prostor je bio namenjen stanovanju, a tavan je imao perionicu i manju sobu.

Objekat je smešten na regulacionoj liniji ulice, sa visokim ugaonim prolazom za dvorište u kome se nalazi ulaz za spratni deo objekta. Ulična fasada je rešena sa naglašenim centralnim rizalitom, blago konveksnim u spratnom delu i ravno rešenim u prizemnom delu i mecenini, gde je celom širinom i visinom provučeno stakleno platno u metalnom ramu. Spratni deo rizalita je sa tri prozorska otvora međusobno odvojena tankim poluobličastim stubićima. U vrhu, u nivou krova je atika kao balustrada oivičena sa dva stuba koja nose vaze. Levo i desno od rizalita ulična fasada je rešena simetrično, sa dva balkona na spratnom delu.