Туристичка организација града Шапца
LAT

Библиотека шабачка

Традиција библиотекарства у Шапцу дужа је од 16о година. Идеја о оснивању Читалишта шабачког потекла је од учених људи Шапца, Полугимназије и цркве још давне 1847. године. Од тада до данас Библиотека шабачка била је, у разним фазама: Читалиште, Читаоница, Књижница, Библиотека (окружна, општинска, народна, матична). У Првом светском рату изгорео је сав библиотечки фонд заједно са својим склоништем, кафаном Јелен на Баиру. Из библиотечке структуре започет је позоришни живот у Шапцу, постављене основе Музеја и архива, створена је библиотечка традиција нашег града и шире – наше културе.

Дом Библиотеке шабачке је Владичански двор, лепа, корисна и дуговечна зграда, уз коју се данас гради нови део – анексна зграда.

Као ризница културног блага, Библиотека шабачка је од 1994. године и матична библиотека за Мачвански округ. Библиотеку чине одељења, фондови и збирке- укупно око 160.000 књига и више хиљада томова периодике, некњижне грађе, пробрани програми културе. Целокупан рад библиотеке је аутоматизован а електронски каталог публикација се може видети на сајту Библиотеке:www.библиотекасабац.орг.yу

Библиотека шабачка препознаје се последњих година својим Завичајним одељењем, фондом од 3725 монографске публикације, 173 наслова завичајне периодике, некњижном грађом и посебним збиркама – старом и ретком књигом и рукописима. Најстарија књига у збирци је Итика Јерополитика, објављена 1774. године, а пет књига су на Листи старе и ретке књиге, културног добра од изузетног значаја.

Библиотека шабачка програмима културе, високих естетских вредности (књижевне вечери, трибине, предавања, ликовне изложбе, изложбе књига и некњижне грађе, анимативни рад са децом) проширује хоризонт очекивања читалачке публике и тиме остаје на путу својих трајних стремљења и идеала да буде једна од најважнијих, ако не и најважнија карика културног идентитета града. Посебне свечаности у Библиотеци су Дани књиге који трају од 24. маја до 28. јуна и Дан Библиотеке, 11. октобар.