Туристичка организација града Шапца
LAT

Победа

Мурал „Победа“ настао је као критички отклон од актуелне ситуације у култури и уметности, која је постала ангажована, примењена, комерцијална и сл. Мурал у том смислу демонстрира интимистички пристип и сликарству, тим пре што је у питању једна монументална композиција у јавном простору.

Једна од важних кларактеристика оваквог решења је визуелна игра која се успоставља приликом његовог сагледавања. Монументална форма унутар композиције сагледава се са веће удаљености, док се прилази муралу дуж улице, да би се сви ситни детаљи  откривали посматрачу током његовог приближавња муралу. Овај мурал се налази у улуци Милорада Шапчанина бр. 2.

У овој конкретној ситуацији пешачка стаза води директно до зида, чиме се успоставља најнепосреднија интеракција између посматрача/пролазника и уметничког дела. Такође, изразити колорит мурала има за циљ да активира и оплемени прилично оронули амбијент околне архитектуре.  

Аутор је Јасна Дамњановић.