Туристичка организација града Шапца
LAT

Шабачка гимназија

Зграда данашње Гимназије настајала је од 1892. године до 1935. године. Све доградње које су вршене током педесетак година, рађене су тако да су новоапицирани објекти готово сасвим стилски и архитектонски, уједначени. Зато, када данас погледате зграду Шабачке гимназије, имате утисак да је реч о објекту који је настао у једном периоду, иако знамо да је зграда грађена из четири пута.

Први светски рат оставио је иза себе, не само људске жртве, него и разрушене зграде које су некад чиниле Шабац градом европског изгледа. Тих разарања нису биле поштеђене ни обе гимназијске зграде. Стара је била у бољем стању, јер су је током рата Аустријанци узимали за своје потребе, а нова је била готово сасвим уништена.

Мирна неокласицистичка фасада одаје утисак једноставности и хармоничности, а подеоним венцем подељена је на приземни и спратни део. Једноставност је основна одлика гимназијске фасаде, па иако овај објекат не представља високе домете српске архитетктуре тог времена, иједначеност и амбијентална уклопљеност говоре у прилог њеног вишедеценијског опстанка.

У Гимназији је приређена прва позоришна представа у Шапцу, три године након њеног оснивања под руководством Дамњана Маринковића. Током тих година ређали су се догађаји и активности које су означил ову школу као расадник напредних идеја. Професори ове школе учествовали су у оснивању Шабачког читалишта 1847. године, 1884. почиње са радом ђачка дружина Поука, а 1894. године основано је Соколско друштво на иницијативу директора, професора и ученика Гимназије. За посебна залагања ученика и професора вештина уследило је велико признање – учешће на Међународној изложби у Паризу 1900. године. Почетком двадесеток века започиње се систематичније сакупљање вредних предмета у граду и околини, на иницијативу једног гимназијско професора, те то  ожемо назвати почецима музеолошке делатносгти у овом делу Србије. Јесно је дакл, да је заметак данашњих градских институција изнедерен управо под сцодовима ове школе.

Гимназију у Шапцу су учули или у њој предавали: Јован Цвијић, Милева Марић Анштајн, Стеван Чалић, Хакија Куленовић, Јанко Веселиновић, Лаза К. Лазаревић, Станисалв Винавер, Роберт Толингер, Оскар Давичо и многи други.

Школа је носила називе: Шабачка полугимназија, Гимназија господара Јеврема Обреновића, Српска краљевска гимназија, Подринска гимназија, Гимназија Вера Благојевић и данас је Шабачка гимназија.